pexels-cottonbro-3943716

Het afdragen van belasting is essentieel voor een land. Er worden hiermee bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen gebouwd, maar ook wegen mee gerepareerd of aangelegd. Ambtenaarsfuncties als politie en brandweer krijgen ook uit de belastingopbrengst betaald. Advies nodig over belastingen? Schakel belastingadvies Kampen in bij Kok FD

De directe belastingen waar je in Nederland belasting over betaalt zijn:

Inkomstenbelasting

De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het inkomen van de belastingbetaler.

Loonbelasting

De loonbelasting is de belasting die wordt geheven voordat je inkomstenbelasting moet betalen. Hierdoor hoeft de werknemer minder of geen inkomstenbelasting te betalen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt voornamelijk geheven over de winst van bepaalde ondernemingsvormen. Deze vormen zijn naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties. Ook is het mogelijk dat dit moet worden geheven bij stichtingen en verenigingen.

Dividendbelasting

Wanneer je vennootschap dividend uitkeert aan de aandeelhouders, dan moet je dividendbelasting inhouden. Dividendbelasting kan je ook ontvangen vanuit andere vennootschappen als organisatie.

Erfbelasting

Erfbelasting is een belastingvorm waarbij er belasting wordt geheven over het bedrag van de uit te keren erfenissen. 

Schenkbelasting

Dit is een vorm van belastingheffing waarbij er, afhankelijk van de verwantschap met de schenker, de hoogte van de schenking en eventuele vrijstellingen, belasting moet worden geheven over een schenking.

Kansspelbelasting

Kansspelbelasting wordt geheven door de rijksoverheid op kansspelen. Bedragen tot €449,- zijn onbelast, ieder bedrag daarboven zal worden belast.

Vermogensrendementsheffing

Over het inkomen uit sparen en beleggen, ook wel box 3 genoemd, dient er vermogensrendementsheffing afgestaan te worden. Dit is alle belasting op het rendement op alle spaartegoeden en andere bezittingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *